استفاده از محاسبات نجومی در امور شرعی
45 بازدید
محل نشر: مقالات و بررسیها » زمستان 1380 - شماره 70 » (12 صفحه - از 143 تا 154)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: بدون تردید اسلام اهمّیّت زیادی برای فراگیری و به کاربستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفاده از فنونی چون سحر، جادو، عرّافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می‏نماید که از نجوم هم نهی شده باشد امّا با دقّت در معنی و مفهوم کلمه نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می‏یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می‏تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد. کلید واژه‏ها: نجوم، محاسبات، احکام نجوم، جایز، حرام، اعتبار، قبله، نماز، ظنّ، قطع، مشاهده.